skip to Main Content
20Oct 20

Privaatskool Amajuba – Volksrust

Vereistes:
* Snr Primêr met Wiskunde (Gr 4-7)
* Onderwys kwalifikasie
* SACE Geregistreer
* Polisie Klaring
* Gereformeerde kerkverband
* Afrikaans huistaal

Sluitingsdatum – 30 Oktober 2020

Stuur CV’s na: cvoamajuba@telkomsa.net
Kontak Nommer: 017 735 4010

06Oct 20

Beheerliggaam pos: Graad 1 & 2 gekombineerd

CVO Skool Carolina

Pos vereistes:

 • Beskik oor die nodige kwalifikasies
 • Bewys van SARO (SACE) registrasie
 • Goeie menseverhouding
 • Georganiseerd
 • Moet onder druk kan werk
 • Rekenaarvaardig
 • Onderwyservaring in Grondslagfase sal tot voordeel strek
 • Stuur u CV per epos na:
 • Onderhoof: magdalenanel79@gmail.com
 • Navrae: 082 443 5690
 • Sluitingsdatum: 10 November 2020
 • Anstellingsdatum: Januarie 2021
14Aug 20

CVO- SKOOL POTGIETERSRUS

CVO- SKOOL POTGIETERSRUS
Plaas Oorlogsfontein 45 Posbus 1776 Potgietersrus 0600
admin@cvopprus.co.za T:015 491 6526

Gr.7 / 8 / 9
Afrikaans

Gr.7 / 8 /9
Bybel

Posvereistes:  SARO registrasie
Getuigskrif van meelewendheid by kerk
Volledige CV in Afrikaans

Stuur aansoeke na: admin@cvopprus.co.za

Aanstellingsdatum   1 September 2020

08Jul 20

Skoolhoof – CVO Skool Middelburg

Posvereistes:
1. Onderwys gekwalifiseerd.
2. Ten minste 10 jaar onderwysondervinding. (Onderwysbestuursondervinding sal ‘n voordeel wees).
3. Verklaring van voorneme as skoolhoof.
4. Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies.
5. SARO registrasie sertifikaat.
6. Lid van ‘n Calvinisties-Protestante gemeente.
7. Volledige CV met referente.

Merk elektroniese pos as:
Aansoek—Skoolhoof
mburgcvo@mweb.co.za

Aanstellingsdatum:
1 Oktober 2020 (onderhandelbaar)

Sluitingsdatum vir aansoeke:
Maandag 7 Augustus 2020

NAVRAE:
Mnr H D Morkel 082 413 9221
Mnr Pieter van Wyk 082 412 7651

Kontakbesonderhede vir CV’s:
mburgcvo@mweb.co.za

07Jul 20

Kleinfontein Akademie

Kleinfontein Akademie, geleë in Pretoria Oos benodig ‘n gekwalifiseerde intermediêre fase onderwyser in dievolgende vakke:

 • Bybel,
 • CLO,
 • Geskiedenis en
 • Geografie.

Die pos is onmiddelik beskikbaar. Stuur asb. u CV aan skool@kleinfontein.net.

11Jun 20

Wolkberg Akademie: Skoolhoof

Aansoeke ingewag: Skoolhoof

Nuwe sluitingsdatum DV 30 Junie 2020

Aansoeke word ingewag vir die pos van Skoolhoof vir Wolkberg Akademie vir CVO in Tzaneen.

Wolkberg Akademie is ‘n Christelike, onafhanklike Afrikaanse skool wat ‘n hoë premie plaas op waardes, tradisie en geskiedenis en is gefundeer op gereformeerde grondslag.

Posvereistes:

 • Sterk gereformeerde geloofsbeginsels
 • Sterk leierseienskappe
 • Baie goeie menseverhoudinge
 • Onderlê in onderwysbeginsels
 • Die vermoë om effektiewe finansiële bestuur toe te pas
 • Rekenaarvaardig
 • Onderwys gegradueerd
 • SARO (SACE) geregistreer
 • Bestuurservaring sal ‘n voordeel wees

Diensaanvaarding:

 • So spoedig moontlik

Aansoekvereistes:

 • Verklaring van voorneme
 • Volledige Curriculum Vitae (dui ook ervaring in vak- en graadonderrig, asook buite-kurrikulêre aktiwiteite aan)
 • Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate
 • Getuigskrif van huidige leraar
 • Bereidheid om psigometriese toetse af te lê

Sluitingsdatum:

 • DV 30 Junie 2020

Aansoekadres:

Navrae:

 • Voorsitter van die Opvoedingsraad: Ds. Aubrey Hough (082 504 2244)
07May 20

Privaatskool Amajuba – Volksrust

Onderwyspos beskikbaar

Vereistes

 • Snr Primêr met Wiskunde (Gr 4 -7)
 • Onderwys kwalifikasie
 • SACE geregistreer
 • Polisieklaring
 • Gereformeerde kerkverbande
 • Afrikaans huistaal

Aanvang:

 • Kwartaal Drie 2020

Stuur CV’s na:

 • cvoamajuba@telkomsa.net

Sluitingsdatum:

 • 31 Mei 2020
24Feb 20

Skoolhoof Hardekool Akademie vir CVO

Aansoeke: Dringend
Diensaanvaarding – soos ooreengekom

Onderhoude sal telefonies met kortlys kandidate gereël word en alle aansoekers sal in kennis gestel word van aanstelling.

Kandidate moet beskik oor:
– Sterk gereformeerde geloofsbeginsels
– Sterk leierseienskappe
– Goeie skool- en administratiewe bestuur
– Uitstekende menseverhoudinge
– Grondige kennis van onderwysbeginsels
– Effektiewe finansiële bestuur
– ‘n Onderwys kwalifikasie
– SARO(SACE) registrasie

Navrae:
Dr. Niel Kriel
Die Voorsitter
Opvoedingsraad
083 304 0577

Aansoeke word gestuur aan:
Ds. Arno Nieuwhof
Die Sekretaris
Opvoedingsraad
arno.nieuwhof@apk.co.za
0732 40 60 30

14Feb 20

Kleinfontein Akademie

Kleinfontein Akademie benodig ‘n gekwalifiseerde senior sekondêre fase onderwyser vir die volgende vakke (Graad 7-9):

 • Wiskunde
 • Tegnologie
 • Natuurwetenskap

Stuur asb. u CV na skool@kleinfontein.net

11Feb 20

Deelpos Beskikbaar

CVO Skool Pretoria

Sosiale Wetenskap (Geskiedenis & Geografie)

Graad: 4-9

Stuur CV aan die Registrateur voor 21 Februarie 2020
elsabe.smith@cvopta.co.za

16Jan 20

Kleinfontein Akademie – CVO

Kleinfontein Akademie – CVO

Pretoria-Oos

Benodig die volgende onderwysers:

Kleuter onderwyseres

Graad 3 onderwyser

Minimum kwalifikasies: Nasionale sertifikaat, enige naskoolse onderwys kwalifikasie

Stuur u CV aan dievolgende e-pos: skool@kleinfontein.net

18Nov 19

Hardekool Akademie vir CVO

Rekeningkunde en RTT onderwyser Graad 7-12

Aansoeke sluit op 29 November 2019
Diensaanvaarding – so spoedig moontlik.

Kandidaat moet beskik oor:

 • Sterk gereformeerde geloofsbeginsels.
 • Moet in spanverband kan saamwerk.
 • Onderwyse diploma of graad n vereiste.
 • SARO registrasie sal verlang word.
 • Die kandidaat moet met die BCVO beleide identifiseer.
 • Kandidaat moet aan die BCVO vereistes voldoen.

Navrae:
Dr. Niel Kriel
Die Voorsitter
Opvoedingsraad
083 304 0577

Aansoeke moet gestuur word aan:
Ds. Arno Nieuwhof
Die Sekretaris
Opvoedingsraad
arno.nieuwhof@apk.co.za
0732 40 60 30

15Oct 19

CVO Marmer Vakante Onderwyspos

Senior Primêre Fase

Onderrig in die volgende vakke sal in u guns tel:
• Natuurwetenskap: Gr. 4—Gr. 6
• Geskiedenis: Gr.4—Gr.7
• Christelike Lewensoriëntering en Bybelonderrig

Vereistes:

• Onderwysgraad of HOD
• Registrasie by SACE (SARO) is verpligtend
• Moet voldoen aan waardestelsel van die BCVO
• ‘n Meelewende lid van een van die vier susterskerke met ‘n getuigskrif van die Predikant.

Stuur u CV na E-pos: marmer@lantic.net
Kontak: Mnr. Bossie Boshoff ( Skoolhoof) by 082 789 1622 of
Mnr. Diederik Beyers( OR Voorsitter) by 082 789 1982 vir meer besonderhede.

Sluitingsdatum: Maandag 4 November 2019 om 10:00.
Intreedatum: 2 Januarie 2020

Indien u nie gekontak word voor 6 Desember 2019 nie, kan u aan-vaar dat u aansoek onsuksesvol was.

16Sep 19

CVO-skool Potgietersrus Soli Deo Gloria

AANSOEKE WORD INGEWAG VIR 2020

CVO- SKOOL POTGIETERSRUS

Plaas Oorlogsfontein 45 Posbus 1776 Potgietersrus 0600
admin@cvopprus.co.za
T:015 491 6526

Gr.10-12

 • Wiskunde/Wetenskap

Gr.10-12

 • Rekeningkunde/WISKUNDE Geletterheid

Gr.8-12

 • Geografie/Afrikaans

Gr.R

 • Kleuterskoolonderwys

Posvereistes:

 • Save (Sace) registrasie
 • Getuigskrif van meelewendheid by kerk
 • Volledige CV in Afrikaans
 • Stuur aansoeke na: admin@cvopprus.co.za
 • Aanstellingsdatum 1 Januarie 2020
10Sep 19

Lydenburg Akademie vir C.V.O – Skoolhoof

Lydenburg Akademie vir C.V.O beskik oor ‘n vakante Skoolhoofpos vir vulling soos hieronder aangedui. Lydenburg Akademie vir C.V.O is ‘n privaatskool wat vanuit ‘n Calivinisties-Gereformeerde benadering onderrig aan leerlinge verskaf. Die skool se voertaal is Afrikaans, die leerplan wat gevolg word voldoen aan die Kurrikulum Assesserings Verklaring, die skool skryf die IEB-matriekeksamen in Afrikaans en die skool is ten volle geakkrediteer by Umalusi.

 1. Posvereistes:
  Onderwys-gegradueerd.
  Ten minste 10 jaar onderwyservaring.
  Bestuurservaring in die onderwys sal ‘n aanbeveling wees.
  Geregisteer by SARO as Onderwyser.
  Lid van een van die 4 Gereformeerde Kerke.
 2. Diensaanvaarding:
  Onderhandelbaar.
 3. Aansoek vereistes:
  Verklaring van Voorneme.
  Volledige Curriculum Vitae.
  Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.
  Getuigskrif van huidige Leraar.
  Bereidheid om psigometriese toetse af te lê.
 4. Sluitingsdatum vir aansoeke:
  Vrydag 31 Oktober 2019
 5. Aansoek adres:
  cvo@lantic.net
 6. Navrae:
  Mnr AJ Kruger  (Voorsitter Opvoedingsraad) – 0847744010
06Sep 19

SKOOLHOOF – CVO Skool Pretoria

CVO Skool Pretoria beskik oor ‘n vakante Skoolhoofpos vir vulling soos hieronder aangedui. CVO Skool Pretoria is ‘n privaatskool wat vanuit ‘n Calivinisties-Gereformeerde benadering onderrig aan leerlinge verskaf. Die skool se voertaal is Afrikaans, die leerplan wat gevolg word voldoen aan die Kurrikulum Assesserings Verklaring, die skool skryf die IEB-matriekeksamen in Afrikaans en die skool is ten volle geakkrediteer by Umalusi.

Posvereistes: 

 • Onderwys-gegradueerd.
 • Ten minste 10 jaar onderwyservaring.
 • Bestuurservaring in die onderwys sal ‘n aanbeveling wees.
 • Geregisteer by SARO as Onderwyser.
 • Lid van een van die 4 Gereformeerde Kerke.

Diensaanvaarding: 

 • Onderhandelbaar.

Aansoek vereistes:

 • Verklaring van Voorneme.
 • Volledige Curriculum Vitae.
 • Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.
 • Getuigskrif van huidige Leraar.
 • Bereidheid om psigometriese toetse af te lê.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  

 • Vrydag 20 September 2019

Vergoeding:   

 • Onderhandelbaar.

Aansoek adres:

 • kantoor@cvopta.co.za

Navrae:

 • Mnr Jannes van Tonder (Voorsitter Opvoedingsraad): 078 458 6667
 • Mev Wilma Oelofse (Maatskappy Sekretaris): 072 231 6584
02Sep 19

Omega Akademie CVO

Grondslagfase Pos

Diensaanvaarding: 13 Januarie 2020
Vereistes: Toepaslike Onderwyskwalifikasie asook bewys van SARO (SACE) registrasie
Navrae: Nellie Stapelberg
Tel: 082 779 9551

Stuur asseblief ‘n bondige CV aan: stapelbergronel50@gmail.com

05Jun 19

CVO-skool Potgietersrus

CVO-skool Potgietersrus   –  Onderwyspos

Fisiese Wetenskap gr. 7 – 11

Diensaanvaarding:  8 Julie 2019

Aansoeke sluit 10 Junie 2019

Stuur CV na:  admin@cvopprus.co.za

Navrae:  Hoof –  015 491 6526 / 072 479 8330.

29May 19

Omega Akademie CVO

Onderwyspos:
Intermediêre Fase (Graad 7 tot Graad 9)

Vereistes:
2.1 Kurrikulum Vitae
2.2 Gewaarmerkte afskrifte van die volgende:
2.1 Professionele sertifikate;
2.2 Identiteitsdokument
2.3 SARO Sertifikaat (SACE)

Medium van onderrig:
Afrikaans
Christelike privaatskool in die Oos-Kaap met klein klasse.

Diensaanvaarding:
8 Julie 2019

Navrae:
Nellie Stapelberg – 082 779 9551
Stuur asseblief ‘n bondige CV aan:-
stapelbergronel50@gmail.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:
7 Junie 2019

29May 19

Omega Akademie CVO

Onderwyspos:
Intermediêre Fase (Graad 4 tot Graad 6)

Vereistes:
2.1 Kurrikulum Vitae
2.2 Gewaarmerkte afskrifte van die volgende:
2.1 Professionele sertifikate;
2.2 Identiteitsdokument
2.3 SARO Sertifikaat (SACE)

Medium van onderrig:
Afrikaans
Christelike privaatskool in die Oos-Kaap met klein klasse.

Diensaanvaarding:
8 Julie 2019

Navrae:
Nellie Stapelberg – 082 779 9551
Stuur asseblief ‘n bondige CV aan:-
stapelbergronel50@gmail.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:
7 Junie 2019

09May 19

CVO Hoëveldrif Bethal

2 Poste beskikbaar met ervaring in enige van volgende vakke:

 1. Wiskunde Gr. 6-9
 2. MSW. Gr. 4-9
 3. RTT Gr. 10-12

Faks / E-pos CV, Gr 12 Sertifikaat, SACE Registrasie, Onderwys Kwalifikasies en verwysings na:

Skool Sekretaresse:  079 527 4819

Faks / E-pos:  086 559 8743 / riffies@lantic.net

Sluitingsdatum:  12 Junie 2019

15Jan 19

CVO Potgietersrus

Poste beskikbaar vir 2019 – CVO-skool Potgietersrus

 1. Engels Tweede taal gr. 10 – 12 (IEB Kurrikulum)
  Kandidaat moet SACE geregistreer wees.
  Sluitingsdatum 21/2/2019
  Handig CV by kantoor in of epos na:
  jharmsehoof@cvopprus.co.za
 2. Kleuterskool – Babaklas-pos / assistente-pos
  3maande tot 24 maande.
  Sluitingsdatum 25/1/2019
  E-pos aansoeke: jharmsehoof@cvopprus.co.za of handig CV by die kantoor in.
  Navrae: 015 491 6526
30May 17

CVO Kalahari Olifantshoek

CVO KALAHARI AKADEMIESE HOËRSKOOL
Plaas Neylan, Olifantshoek, Tel 053 3310 766
Die volgende vakante poste is beskibaar:
 1. Pos as skoolhoof vanaf 2018
 2. Graad 7-9: Natuurwetenskap, EBW (onmiddellik)
 3. Gr 10-12 : Afrikaans, Engels, Wiskunde, Fisiese wetenskap,
 4. Lewenswetenskap, Rekeningkunde (vanaf 2018)
 5. Gr R gekwalifiseerde Graad R onderwyser (onmiddellik)
Vereistes vir die poste:
 • Toepaslike Onderwyskwalifikasie
 • SARO geregistreer
 • Getuigskrif van predikant
 • Stuur asb volledige CV’s na:  cvokalahari@yahoo.com
Daar kan van kandidaat verwag word om psigometriese toetse of profieltoetse af te lê.
22May 17

Poste CVO Skool Eendrag

CVO EENDRAG – JAN KEMPDORP
Skoolhoofpos en drie onderwysposte beskikbaar vanaf Julie 2017
 1. Vakature: Skoolhoofpos. Stuur CV en aansoekbrief na: Voorsitter Niel Voges epos: niel@nvprok.co.za
  Vir navrae telnr. 079 497 4483
 2. Graad R (Graad O)
 3. Afr. Huistaal Graad 6-9
  Eng. FAL Grade 6-9
  Wiskunde Graad 5
 4. Wiskunde Graad 10-12
  Wiskunde Geletterdheid Graad 11-12
  Fisiese Wetenskap Graad 10-12
  Rekenaarstoepassingstegnologie (RTT)  Graad 10-12
 Minimum vereistes vir bg. poste:
 • Onderwyskwalifikasie
 • SACE-sertifikaat
Sluitingsdatum: 10 Junie 2017
Vergoedingspakket onderhandelbaar.
11May 17

BCVO Kantoor in Pretoria

Twee Onderrigadviseursposte is beskikbaar in die BCVO-kantoor in Pretoria:
 1. Wiskunde en Fisiese Wetenskap
 2. Afrikaans en Engels
Vereistes:
 • Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.
 • Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ten minste vyf jaar ervaring van onderrig van Gr. 12-leerlinge in die betrokke vakke. Ervaring t.o.v. IEB eksamen sal in die kandidaat se guns tel. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.
 • Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.
 • Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te koördineer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.
 • Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.
Aansoeke: Stuur u volledige CV per elektroniese pos of faks aan:
Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313
Meld asseblief in u aansoek:
 • Kerkverband en gemeente waar u inskakel, asook ʼn onlangse getuigskrif en die predikant se kontakbesonderhede.
 • Dui aan vir watter pos u aansoek doen.
 • Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.
 • Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese toetse af te lê.
Back To Top