skip to Main Content

Omega Akademie CVO

Onderwyspos: Intermediêre Fase (Graad 7 tot Graad 9) Vereistes: 2.1 Kurrikulum Vitae 2.2 Gewaarmerkte afskrifte van die volgende: 2.1 Professionele sertifikate; 2.2 Identiteitsdokument 2.3 SARO Sertifikaat (SACE) Medium van onderrig:…

Continue Reading
Back To Top