skip to Main Content

Wolkberg Akademie: Skoolhoof

Aansoeke ingewag: Skoolhoof

Nuwe sluitingsdatum DV 30 Junie 2020

Aansoeke word ingewag vir die pos van Skoolhoof vir Wolkberg Akademie vir CVO in Tzaneen.

Wolkberg Akademie is ‘n Christelike, onafhanklike Afrikaanse skool wat ‘n hoë premie plaas op waardes, tradisie en geskiedenis en is gefundeer op gereformeerde grondslag.

Posvereistes:

 • Sterk gereformeerde geloofsbeginsels
 • Sterk leierseienskappe
 • Baie goeie menseverhoudinge
 • Onderlê in onderwysbeginsels
 • Die vermoë om effektiewe finansiële bestuur toe te pas
 • Rekenaarvaardig
 • Onderwys gegradueerd
 • SARO (SACE) geregistreer
 • Bestuurservaring sal ‘n voordeel wees

Diensaanvaarding:

 • So spoedig moontlik

Aansoekvereistes:

 • Verklaring van voorneme
 • Volledige Curriculum Vitae (dui ook ervaring in vak- en graadonderrig, asook buite-kurrikulêre aktiwiteite aan)
 • Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate
 • Getuigskrif van huidige leraar
 • Bereidheid om psigometriese toetse af te lê

Sluitingsdatum:

 • DV 30 Junie 2020

Aansoekadres:

Navrae:

 • Voorsitter van die Opvoedingsraad: Ds. Aubrey Hough (082 504 2244)
Back To Top