skip to Main Content
16Sep 19

CVO-skool Potgietersrus Soli Deo Gloria

AANSOEKE WORD INGEWAG VIR 2020

CVO- SKOOL POTGIETERSRUS

Plaas Oorlogsfontein 45 Posbus 1776 Potgietersrus 0600
admin@cvopprus.co.za
T:015 491 6526

Gr.10-12

 • Wiskunde/Wetenskap

Gr.10-12

 • Rekeningkunde/WISKUNDE Geletterheid

Gr.8-12

 • Geografie/Afrikaans

Gr.R

 • Kleuterskoolonderwys

Posvereistes:

 • Save (Sace) registrasie
 • Getuigskrif van meelewendheid by kerk
 • Volledige CV in Afrikaans
 • Stuur aansoeke na: admin@cvopprus.co.za
 • Aanstellingsdatum 1 Januarie 2020
10Sep 19

Lydenburg Akademie vir C.V.O – Skoolhoof

Lydenburg Akademie vir C.V.O beskik oor ‘n vakante Skoolhoofpos vir vulling soos hieronder aangedui. Lydenburg Akademie vir C.V.O is ‘n privaatskool wat vanuit ‘n Calivinisties-Gereformeerde benadering onderrig aan leerlinge verskaf. Die skool se voertaal is Afrikaans, die leerplan wat gevolg word voldoen aan die Kurrikulum Assesserings Verklaring, die skool skryf die IEB-matriekeksamen in Afrikaans en die skool is ten volle geakkrediteer by Umalusi.

 1. Posvereistes:
  Onderwys-gegradueerd.
  Ten minste 10 jaar onderwyservaring.
  Bestuurservaring in die onderwys sal ‘n aanbeveling wees.
  Geregisteer by SARO as Onderwyser.
  Lid van een van die 4 Gereformeerde Kerke.
 2. Diensaanvaarding:
  Onderhandelbaar.
 3. Aansoek vereistes:
  Verklaring van Voorneme.
  Volledige Curriculum Vitae.
  Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.
  Getuigskrif van huidige Leraar.
  Bereidheid om psigometriese toetse af te lê.
 4. Sluitingsdatum vir aansoeke:
  Vrydag 31 Oktober 2019
 5. Aansoek adres:
  cvo@lantic.net
 6. Navrae:
  Mnr AJ Kruger  (Voorsitter Opvoedingsraad) – 0847744010
06Sep 19

SKOOLHOOF – CVO Skool Pretoria

CVO Skool Pretoria beskik oor ‘n vakante Skoolhoofpos vir vulling soos hieronder aangedui. CVO Skool Pretoria is ‘n privaatskool wat vanuit ‘n Calivinisties-Gereformeerde benadering onderrig aan leerlinge verskaf. Die skool se voertaal is Afrikaans, die leerplan wat gevolg word voldoen aan die Kurrikulum Assesserings Verklaring, die skool skryf die IEB-matriekeksamen in Afrikaans en die skool is ten volle geakkrediteer by Umalusi.

Posvereistes: 

 • Onderwys-gegradueerd.
 • Ten minste 10 jaar onderwyservaring.
 • Bestuurservaring in die onderwys sal ‘n aanbeveling wees.
 • Geregisteer by SARO as Onderwyser.
 • Lid van een van die 4 Gereformeerde Kerke.

Diensaanvaarding: 

 • Onderhandelbaar.

Aansoek vereistes:

 • Verklaring van Voorneme.
 • Volledige Curriculum Vitae.
 • Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.
 • Getuigskrif van huidige Leraar.
 • Bereidheid om psigometriese toetse af te lê.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  

 • Vrydag 20 September 2019

Vergoeding:   

 • Onderhandelbaar.

Aansoek adres:

 • kantoor@cvopta.co.za

Navrae:

 • Mnr Jannes van Tonder (Voorsitter Opvoedingsraad): 078 458 6667
 • Mev Wilma Oelofse (Maatskappy Sekretaris): 072 231 6584
02Sep 19

Omega Akademie CVO

Grondslagfase Pos

Diensaanvaarding: 13 Januarie 2020
Vereistes: Toepaslike Onderwyskwalifikasie asook bewys van SARO (SACE) registrasie
Navrae: Nellie Stapelberg
Tel: 082 779 9551

Stuur asseblief ‘n bondige CV aan: stapelbergronel50@gmail.com

05Jun 19

CVO-skool Potgietersrus

CVO-skool Potgietersrus   –  Onderwyspos

Fisiese Wetenskap gr. 7 – 11

Diensaanvaarding:  8 Julie 2019

Aansoeke sluit 10 Junie 2019

Stuur CV na:  admin@cvopprus.co.za

Navrae:  Hoof –  015 491 6526 / 072 479 8330.

29May 19

Omega Akademie CVO

Onderwyspos:
Intermediêre Fase (Graad 7 tot Graad 9)

Vereistes:
2.1 Kurrikulum Vitae
2.2 Gewaarmerkte afskrifte van die volgende:
2.1 Professionele sertifikate;
2.2 Identiteitsdokument
2.3 SARO Sertifikaat (SACE)

Medium van onderrig:
Afrikaans
Christelike privaatskool in die Oos-Kaap met klein klasse.

Diensaanvaarding:
8 Julie 2019

Navrae:
Nellie Stapelberg – 082 779 9551
Stuur asseblief ‘n bondige CV aan:-
stapelbergronel50@gmail.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:
7 Junie 2019

29May 19

Omega Akademie CVO

Onderwyspos:
Intermediêre Fase (Graad 4 tot Graad 6)

Vereistes:
2.1 Kurrikulum Vitae
2.2 Gewaarmerkte afskrifte van die volgende:
2.1 Professionele sertifikate;
2.2 Identiteitsdokument
2.3 SARO Sertifikaat (SACE)

Medium van onderrig:
Afrikaans
Christelike privaatskool in die Oos-Kaap met klein klasse.

Diensaanvaarding:
8 Julie 2019

Navrae:
Nellie Stapelberg – 082 779 9551
Stuur asseblief ‘n bondige CV aan:-
stapelbergronel50@gmail.com

Sluitingsdatum vir aansoeke:
7 Junie 2019

09May 19

CVO Hoëveldrif Bethal

2 Poste beskikbaar met ervaring in enige van volgende vakke:

 1. Wiskunde Gr. 6-9
 2. MSW. Gr. 4-9
 3. RTT Gr. 10-12

Faks / E-pos CV, Gr 12 Sertifikaat, SACE Registrasie, Onderwys Kwalifikasies en verwysings na:

Skool Sekretaresse:  079 527 4819

Faks / E-pos:  086 559 8743 / riffies@lantic.net

Sluitingsdatum:  12 Junie 2019

15Jan 19

CVO Potgietersrus

Poste beskikbaar vir 2019 – CVO-skool Potgietersrus

 1. Engels Tweede taal gr. 10 – 12 (IEB Kurrikulum)
  Kandidaat moet SACE geregistreer wees.
  Sluitingsdatum 21/2/2019
  Handig CV by kantoor in of epos na:
  jharmsehoof@cvopprus.co.za
 2. Kleuterskool – Babaklas-pos / assistente-pos
  3maande tot 24 maande.
  Sluitingsdatum 25/1/2019
  E-pos aansoeke: jharmsehoof@cvopprus.co.za of handig CV by die kantoor in.
  Navrae: 015 491 6526
30May 17

CVO Kalahari Olifantshoek

CVO KALAHARI AKADEMIESE HOËRSKOOL
Plaas Neylan, Olifantshoek, Tel 053 3310 766
Die volgende vakante poste is beskibaar:
 1. Pos as skoolhoof vanaf 2018
 2. Graad 7-9: Natuurwetenskap, EBW (onmiddellik)
 3. Gr 10-12 : Afrikaans, Engels, Wiskunde, Fisiese wetenskap,
 4. Lewenswetenskap, Rekeningkunde (vanaf 2018)
 5. Gr R gekwalifiseerde Graad R onderwyser (onmiddellik)
Vereistes vir die poste:
 • Toepaslike Onderwyskwalifikasie
 • SARO geregistreer
 • Getuigskrif van predikant
 • Stuur asb volledige CV’s na:  cvokalahari@yahoo.com
Daar kan van kandidaat verwag word om psigometriese toetse of profieltoetse af te lê.
22May 17

Poste CVO Skool Eendrag

CVO EENDRAG – JAN KEMPDORP
Skoolhoofpos en drie onderwysposte beskikbaar vanaf Julie 2017
 1. Vakature: Skoolhoofpos. Stuur CV en aansoekbrief na: Voorsitter Niel Voges epos: niel@nvprok.co.za
  Vir navrae telnr. 079 497 4483
 2. Graad R (Graad O)
 3. Afr. Huistaal Graad 6-9
  Eng. FAL Grade 6-9
  Wiskunde Graad 5
 4. Wiskunde Graad 10-12
  Wiskunde Geletterdheid Graad 11-12
  Fisiese Wetenskap Graad 10-12
  Rekenaarstoepassingstegnologie (RTT)  Graad 10-12
 Minimum vereistes vir bg. poste:
 • Onderwyskwalifikasie
 • SACE-sertifikaat
Sluitingsdatum: 10 Junie 2017
Vergoedingspakket onderhandelbaar.
11May 17

BCVO Kantoor in Pretoria

Twee Onderrigadviseursposte is beskikbaar in die BCVO-kantoor in Pretoria:
 1. Wiskunde en Fisiese Wetenskap
 2. Afrikaans en Engels
Vereistes:
 • Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.
 • Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ten minste vyf jaar ervaring van onderrig van Gr. 12-leerlinge in die betrokke vakke. Ervaring t.o.v. IEB eksamen sal in die kandidaat se guns tel. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.
 • Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.
 • Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te koördineer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.
 • Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.
Aansoeke: Stuur u volledige CV per elektroniese pos of faks aan:
Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313
Meld asseblief in u aansoek:
 • Kerkverband en gemeente waar u inskakel, asook ʼn onlangse getuigskrif en die predikant se kontakbesonderhede.
 • Dui aan vir watter pos u aansoek doen.
 • Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.
 • Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese toetse af te lê.
Back To Top