skip to Main Content

SKOOLHOOF – CVO Skool Pretoria

CVO Skool Pretoria beskik oor ‘n vakante Skoolhoofpos vir vulling soos hieronder aangedui. CVO Skool Pretoria is ‘n privaatskool wat vanuit ‘n Calivinisties-Gereformeerde benadering onderrig aan leerlinge verskaf. Die skool se voertaal is Afrikaans, die leerplan wat gevolg word voldoen aan die Kurrikulum Assesserings Verklaring, die skool skryf die IEB-matriekeksamen in Afrikaans en die skool is ten volle geakkrediteer by Umalusi.

Posvereistes: 

 • Onderwys-gegradueerd.
 • Ten minste 10 jaar onderwyservaring.
 • Bestuurservaring in die onderwys sal ‘n aanbeveling wees.
 • Geregisteer by SARO as Onderwyser.
 • Lid van een van die 4 Gereformeerde Kerke.

Diensaanvaarding: 

 • Onderhandelbaar.

Aansoek vereistes:

 • Verklaring van Voorneme.
 • Volledige Curriculum Vitae.
 • Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.
 • Getuigskrif van huidige Leraar.
 • Bereidheid om psigometriese toetse af te lê.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  

 • Vrydag 20 September 2019

Vergoeding:   

 • Onderhandelbaar.

Aansoek adres:

 • kantoor@cvopta.co.za

Navrae:

 • Mnr Jannes van Tonder (Voorsitter Opvoedingsraad): 078 458 6667
 • Mev Wilma Oelofse (Maatskappy Sekretaris): 072 231 6584
Back To Top