skip to Main Content

Privaatskool Hoëveldrif vir CVO Bethal

Vakante Skoolhoof-pos

Akademiese en professionele kwalifikasie.  Ervaring in enige van die volgende vakke sal ‘n aanbeveling / voordeel wees:

  1. Rekeningkunde / Besigheidstudie
  2. Fisiese Wetenskap
  3. Wiskunde en/of Wiskunde Geletterdheid 

SARO geregistreerd

Bestuurservaring is noodsaaklik.

Moet bereid wees om psigometriese toetse af te lê.

Diensaanvaarding:   So spoedig moontlik

Sperdatum vir aansoeke:   31 Augustus 2018

Faks / E-pos CV, bewys van kwalifikasies, SARO registrasie en kontakbesonderhede van predikant direk aan Die Voorsitter – 086 559 8743 / riffies@lantic.net

Back To Top