skip to Main Content

POSTE: CVO Dankbaar

Ons het die volgende poste beskikbaar vir 2018.

 • Wiskunde: Graad 7 – 9
 • Wiskunde Geletterdheid: Graad 10 – 12
 • EBW: Graad 7 – 9
 • Rekeningkunde: Graad 10 – 12
 • Afrikaans: Graad 7 – 9
 • Geografie: Graad 7 – 9
 • Kuns: Graad 7 – 9
 • Tegnologie: Graad 7 – 9
 • Besigheidstudie: Graad 10 – 12
 • RTT: Graad 10 – 12
 • CLO : Graad 7 – 12
 • Bybel: Graad 7 – 12
 • Geskiedenis: Graad 7 – 9

Mnr P.M.  Oosthuizen
SKOOLHOOF
CVO SKOOL DANKBAAR
Tel:  051 4511334
E-Pos:  kantoor@cvodankbaar.co.za

Back To Top