TuisbladsyWie is onsPersoneelKontak onsNuusgebeureLys van skoleDokumenteVraestelleEksamenuitslaeFoto albumKalenderNuusbriewePoste beskikbaarTeken in

Webjoernaal

 

 

 

 

 


POSTE BESKIKBAAR

   
Skool
Poste
   

CVO Skool Vivo

Onderwyspos

CVO SKOOL VIVO

VIVO

(Limpopo)

 

1.      Onderwys – Rekeningkunde Gr 8 – 9  & Besigheidstudie

Aanvangsdatum: Januarie 2015

Posvereistes:

Bewese ondervinding vir die aanbieding van bogenoemde vakke.

         Buitemuurse aktiwiteite word sterk aanbeveel.

·                    'n Beginselvaste, belydende lidmaat van een van die APK of Drie                          Susterskerke.

·                    Onlangse getuigskrifte van u Predikant.

·                    Sperdatum vir aansoeke is 15  Desember 2014

-                    Behuising beskikbaar

·                    Stuur CV's na:    vivofinansies@xnets.co.za

 
..................................................................................................
   
   

Waterberg

Skoolhoof vir CVO Waterberg Hoërskool

Vereistes: 

·        Goeie menseverhoudings

·        Georganiseerd

·        Moet druk kan hanteer

·        Voldoende ervaring

·        Besit die nodige onderwyskwalifikasies (SACE geregistreer)

·        Beskikbaar om diens te aanvaar na aanstelling (Januarie 2015)

 

E-pos volledige CV's na hoof@waterbergskool.co.za

 

Sluitingsdatum vir aansoeke:  31 Desember 2014

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Carolina

Vakante onderwyspos beskikbaar vir 2015 by CVO-Skool Carolina in Carolina.
Stuur asseblief CV’s na:
Skoolkantoor: clacvo@worldonline.co.za
Skoolhoof: hansie.koekemoer@gmail.com

Vir enige navrae, kontak gerus die skoolhoof mnr Hansie Koekemoer by 0832525316.

Die geskikte persoon moet voldoen aan:
• BCVO-Lidmaatskap – wat insluit ‘n getuigskrif van u predikant.
• Die nodige kwalifikasies en ondervinding.
• SACE geregistreer.
• Beskikbaar wees van Januarie 2015

Graad 7-9
EBW

Graad 8-11
Rekeningkunde

Graad 10-11
Lewenswetenskap
Besigheidstudies

 
..................................................................................................
   
   

HOEVELDRIF

Privaatskool Hoëveldrif vir

Christelik Gereformeerde Volkseie Onderwys

 Poste beskikbaar:

 Gr. 0 Onderwyseres:

Moet ondervinding hê in

Pre-Primêr en/of Grondslag Fase

 Junior Primêr Onderwyseres:

Ondervinding in Grondslag Fase en geregistreer by SACE verpligtend

 

Navrae:

Skool Sekretaresse:  074 174 5602

Faks verkorte CV aan:

 Skool Sekretaresse:  086 559 8743

 
..................................................................................................
   
   

Volkskool Brakpan

Volkskool Brakpan beskik oor die volgende vakante poste:

ONDERWYSPOSTE:

Bybel, CLO, Besigheidstudie, Engels en Kuns en Kultuur Gr 8 tot 9.

Lewenswetenskap Gr. 10 tot 12

Geografie Gr.10 tot 12

Wiskunde Geletterdheid Gr.10 tot 12

Alle aansoeke na voorsitter@volkskoolbrakpan.co.za

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg beskik oor die volgende vakante poste:

SKOOLHOOF

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

·         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant

·         Die nodige kwalifikasie en ondervinding

·         Beskikbaar wees vanaf Januarie 2015

Die pos is beskikbaar vanaf 1 Oktober 2014 – indien die suksesvolle kandidaat egter eers vanaf Januarie 2015 beskikbaar is, is dit in orde.

VAKANTE POSTE 2015

Graad 10 – 12
Toerisme 
Afrikaans 
Engels 
Geografie 
Besigheidstudie 
Lewensoriëntering 
Rekeningkunde

Graad 7 - 9
EBW - (Besigheidstudie en Rekeningkunde) 
Fisiese Wetenskap
Lewensoriëntering

 Graad 5 – 12  -  Engels


Stuur asb alle CV's na die volgende kontakpersone.

Vir enige navrae kontak gerus die waarnemende Skoolhoof Mev. Jonelle Booysen by die skoolkantoor tussen 8 -12 uur Maandae tot Vrydae.

Orion Theron – 082 806 5885 oriontheron@gmail.com (Voorsitter)
Koos Steyn – 084 616 2958 koos.steyn@yahoo.com (Ondervoorsitter)
Kantoor 076 240 8333 admin1cvozpb@xpress.co.za / admincvozpb@xpress.co.za

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van ZCVO direksie: Orion Theron 082 806 5885

Stuur asb u volledige CV per e-pos aan oriontheron@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

Eendracht Volkskool Heilbron

Eendracht Volkskool Heilbron het die volgende vakante poste:

Rekeningkunde

Hulpklas Gr 1 - 3 

Posaanvaarding:  So gou as moontlik

Stuur u CV aan:

admin@cvoheilbron.co.za  OF  hoof@cvoheilbron.co.za

Vir navrae: 058 853 0099

 
..................................................................................................
   
   

BCVO Kantoor

Die volgende vakante poste is in die BCVO Kantoor beskikbaar:

Voltydse Onderrigadviseurs:

Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap

Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering

Vereistes:      
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

 Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.      

Aansoeke:      Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of faks aan:

Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313

Meld asseblief in u aansoek:           
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook die predikant se kontakbesonderhede.

Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

Daar sal van die kandidate sal verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

 
..................................................................................................
   
   

Algemene navrae kan gerig word aan Lucia van Wyk (012 993 4423
of 071 896 1323)
of stuur ‘n CV aan lucia@bcvo.co.za

 
..................................................................................................
   

 

 

 

 

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste