TuisbladsyWie is onsPersoneelKontak onsNuusgebeureLys van skoleDokumenteVraestelleEksamenuitslaeFoto albumKalenderNuusbriewePoste beskikbaarTeken in

Webjoernaal

 

 

 

 

 


POSTE BESKIKBAAR

   
Skool
Poste
   

HOEVELDRIF

Privaatskool Hoëveldrif vir CVO, Bethal

Poste beskikbaar:
1.       Wiskunde Geletterdheid (Gr 10 – 12) asook         
          
 Lewensoriëntering (Gr 4 – 12)

2.       Rekeningkunde asook RTT (Gr. 10 - 12)
 

3.       Junior Primêr Onderwyseres: 
          Ondervinding in Grondslag Fase verpligtend
 

4.       Kleuterskool Onderwyseres:
          Ondervinding in Junior Primêr en/of Grondslag Fase
          verpligtend   

Faks CV, SACE Registrasie, Kwalifikasies en verwysings na:

Skool Sekretaresse:  079 527 4819

Faks / E-pos:  086 559 8743 / riffies@lantic.net

Sluitingsdatum:   30 November 2015

 
..................................................................................................
   
   

CVO Ermelo

Gr. 4  Registerklas met:                                                                                                                Bybelkunde, CLO, Gr. 4 - 7,
           Afrikaans R 4 - 7,
           Engels Gr. 4 - 7,
           Geskiedenis Gr. 4 - 7.

Vereistes:
SACE geregistreerd.                                                                                
Moet voldoen aan waardestelsel en toelatingsbeleid van BCVO.
Meelewende lid wees van een van die 4 susterskerke.

Aansoeke sluit DV 20 November 2015

CV's kan ge-epos word aan Die Hoof: cvoskoolermelo@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

CVO Marmer, Marble Hall

Senior Primêre Fase

Die volgende vakke word aanbeveel:
Natuurwetenskap Gr. 4 - 6
Geskiedenis Gr. 4 - 7
Christelike Lewensoriëntering en Bybelonderrig

Vereistes:
Onderwysgraad of HOD
Registrasie by SACE (SARO) is noodsaaklik
Moet voldoen aan die toelatingsvereistes en waardestelsel van BCVO
Moet 'n meelewende lid van een van die vier Susterskerke wees met 'n onlangse getuigskrif van die predikant.

Stuur u CV aan marmer@lantic.net of faks na 013 261 287

Vir navrae kontak:
Mnre. Bossie Boshoff by 082 789 1622 of Diederik Beyers by 082 789 1982.

Sluitingsdatum: 21 November 2015
Intreedatum:  Januarie 2016

Indien u nie gekontak word voor DV 4 Desember 2015 nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. 

 
..................................................................................................
   
   

CVO Vivo

Rekeningkunde Gr 10-12  , EBW Gr 7-9 vir 2016

  • Bewese ondervinding & Kwalifikasies vir die aanbieding van     bogenoemde vakke.
  • Buitemuurse aktiwiteite word sterk aanbeveel.
  • 'n Beginselvaste, belydende lidmaat van een van die APK & Drie Susterskerke.
  • Onlangse getuigskrifte van u Predikant.

Sperdatum vir aansoeke is 25 November 2015

Stuur CV's na vivofinansies@xnets.co.za. (Meld betrokke pos van toepassing)

Faks : 0866 524 509. Kontak Mnr Horn : 015 593 0740

 
..................................................................................................
   
   

CVO Lydenburg

Onderwyspos: Senior Fase

Natuurwetenskap Gr. 4 - 6

Christelike Lewensoriëntering Gr. 4 - 6

Meld asb kwalifikasies, kerkverband en gemeente waar u inskakel.

CV's kan ge-epos of gefaks word na: cvo@lantic.net / 086 502 8079

 
..................................................................................................
   
   

Pretoria CVO

 CVO Pretoria

Vakature vir gekwalifiseerde en SACE  geregistreerde onderwyseres vir Gr 4-7 Bybelonderrig en Wiskunde.

Aansoeke en CV kan gestuur word aan cvopta@bcvo.co.za en cvoptahoof@bcvo.co.za

Skakel 083 636 6070 / 98 gedurende skoolure vir enige navrae.

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Carolina

CVO Skool Carolina

Die volgende poste is beskikbaar by CVO Carolina

 
1.  Pos 1
     EBW – Graad 7 tot 9. Rekeningkunde – Graad 8 en 9.                                              Lewenswetenskap – Graad 10 tot 12.
 
2.  Pos 2
     Engels – Graad 4 tot 9. CLO – Graad 4, 8 en 9.
     Geskiedienis –  Graad 7
 
3.  Pos 3 (Pos onmiddellik beskikbaar)  - Graad 2
 
4.  Graad 7-9   EBW

5.  Graad 8-11   Rekeningkunde

6.  Graad 10-11  Lewenswetenskap en Besigheidstudies
 
Vereistes vir alle poste:
1.  Beskik oor die nodige kwalifikasies en ervaring  (SACE                                        registrasie).
2.  Goeie menseverhoudings.
3.  Georganiseerd.
4.  Moet onder druk en in ‘n span kan werk.
5.  Rekenaarvaardig.
 
Gewaarmerkte dokumentasie:
1.  Getuigskrif vanaf predikant en vorige werkgewers.
2.  CV met ten minste 3 verwysings.
3.  Kwalifikasies.
4.  SACE sertifikaat.
 
Alle dokumentasie en navrae kan aan die Skoolhoof, mnr Hansie Koekemoer gerig word by: Epos – jpleroux.kobus@gmail.com
Selfoon – 082 802 2162
 
..................................................................................................
   
   

ORANIA

               Afrikaans Gr. 4 - 6

Pos aanvaarding so gou moontlik

Lewenswetenskap Gr. 10 – 12        

E-POS:  skoolhoof@oraniacvo.co.za

 

                NAVRAE: 0834071440

 
..................................................................................................
   
   

Vryburg CVO Skool

CVO Skool Vryburg

Graad 2 - 3 Onderwyspos onmiddellik beskikbaar

Rig aansoeke so spoedig moontlik aan:

Mnr Pieter Breytenbach

pmbjnr@gmail.com

cvovryburg@telkomsa.net

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg beskik oor die volgende vakante poste:

SKOOLHOOF

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

·         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant

·         Die nodige kwalifikasie en ondervinding

Orion Theron – 082 806 5885 oriontheron@gmail.com (Voorsitter)
Koos Steyn – 084 616 2958 koos.steyn@yahoo.com (Ondervoorsitter)
Kantoor 076 240 8333 admin1cvozpb@xpress.co.za / admincvozpb@xpress.co.za

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van ZCVO direksie: Orion Theron 082 806 5885

Stuur asb u volledige CV per e-pos aan oriontheron@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

BCVO Kantoor

Die volgende vakante poste is in die BCVO Kantoor beskikbaar:

Voltydse Onderrigadviseurs:

Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap

Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering

Vereistes:      
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees. Ten minste vyf jaar ervaring van onderrig van Gr. 12-leerlinge in die betrokke vakke.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

 Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.      

Aansoeke:      Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of faks aan:

Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313

Meld asseblief in u aansoek:           
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook die predikant se kontakbesonderhede.

Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

Daar sal van die kandidate sal verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

 
..................................................................................................
   
   

Algemene navrae kan gerig word aan Lucia van Wyk (012 993 4423
of 071 896 1323)
of stuur ‘n CV aan lucia@bcvo.co.za

 
..................................................................................................
   

 

 

 

 

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste