TuisbladsyWie is onsPersoneelKontak onsNuusgebeureLys van skoleDokumenteVraestelleEksamenuitslaeFoto albumKalenderNuusbriewePoste beskikbaarTeken in

Webjoernaal

 

 

 

 

 


POSTE BESKIKBAAR

   
Skool
Poste
   

CVO Carolina

Wetenskap Gr 8 – 12

Lewenswetenskap Gr 8 – 12

Voeg 'n onlangse getuigskrif van u predikant of sy kontakbesonderhede by. 

Kandidate moet afskrifte van kwalifikasies asook SACE registrasie aanheg. 

Alle navrae en CV's kan aan die kantoor gestuur word clacvo@worldonline.co.za of skakel 017 843 2749

 
..................................................................................................
   
   

CVO Orania

Rekeningkunde & Besigheidstudie Gr. 10 - 12
Afrikaans Gr. 10 - 12
Engels Gr. 10 – 12
Afrikaans Gr. 7 – 9
Bybelonderrig Gr. 4 - 9

Pos aanvaarding 1 April 2016 of soos ooreengekom
SLUITINGSDATUM: 5 Februarie 2016

E-POS:  admin@oraniacvo.co.za       
FAKS:
053-2070238        NAVRAE: 0834071440

 
..................................................................................................
   
   

CVO Vivo

VAKANTE POSTE:  

1.      SKOOLHOOF
Kwalifikasie & Bestuursondervinding:HoD/B. Ed met verdere studie in vak rigting. Toepaslike onderwys ondervinding met ten minste 5 jaar as Adjunkhoof met verwysings. Bykomende administratiewe/bestuur kwalifikasie sal 'n bonus wees. Hoërskool ondervinding word aanbeveel.
Bewys van SARO (SACE) Registrasie
Beginselvaste belydende lidmaat van een van die APK & Drie Susterskerke   Kontakbesonderhede / getuigskrif van die Predikant by die gemeente waar u inskakel.
Sperdatum vir aansoek is:  15 Februarie 2016
Stuur CV na vivofinansies@xnets.co.za
Faks: 0866 524 509   Kontak: Mnr Boet Groenewald: 015 593 0740
Moet beskikbaar wees vir Psigometriese toets.
Behuising beskikbaar

2.      Onderwyser:  Engels Eerste Addisionele Taal  Gr 4-7

3.      Onderwyser:  Lewenswetenskap Gr 10– 12, Fisiesewetenskap Gr 7-9, Natuurwetenskap Gr. 8 & 9

Pos vereistes:
Bewys van SARO (SACE) Registrasie
Beginselvaste belydende lidmaakt van een van die APK & Drie Susterskerke     Kontakbesonderhede / getuigskrif van die Predikant by die gemeente waar u inskakel.
Stuur CV na vivofinansies@xnets.co.za
Faks: 0866 524 509   Kontak: Mnr Boet Groenewald: 015 593 0740
Begin datum:  So gou moontlik
Sperdatum vir aansoeke:   7 Februarie 2016
Behuising beskikbaar

 
..................................................................................................
   
   

HOEVELDRIF

Privaatskool Hoëveldrif vir CVO, Bethal

Poste beskikbaar:
1.       Wiskunde Geletterdheid (Gr 10 – 12) asook         
          
 Lewensoriëntering (Gr 4 – 12)

2.       Rekeningkunde asook RTT (Gr. 10 - 12)
 

Faks CV, SACE Registrasie, Kwalifikasies en verwysings na:

Skool Sekretaresse:  079 527 4819

Faks / E-pos:  086 559 8743 / riffies@lantic.net

 
..................................................................................................
   
   

Vryburg CVO Skool

Fisiese Wetenskap Onderwyspos onmiddellik beskikbaar

Rig aansoeke so spoedig moontlik aan:

Mnr Pieter Breytenbach

pmbjnr@gmail.com

cvovryburg@telkomsa.net

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg beskik oor die volgende vakante poste:

SKOOLHOOF

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

·         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant

·         Die nodige kwalifikasie en ondervinding

Orion Theron – 082 806 5885 oriontheron@gmail.com 
Koos Steyn – 084 616 2958 koos.steyn@yahoo.com 
Kantoor 076 240 8333 admin1cvozpb@xpress.co.za / admincvozpb@xpress.co.za

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van ZCVO direksie: Orion Theron 082 806 5885

Stuur asb u volledige CV per e-pos aan oriontheron@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

BCVO Kantoor

Die volgende vakante poste is in die BCVO Kantoor beskikbaar:

Voltydse Onderrigadviseurs:

Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap

Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering

Vereistes:      
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees. Ten minste vyf jaar ervaring van onderrig van Gr. 12-leerlinge in die betrokke vakke.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

 Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.      

Aansoeke:      Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of faks aan:

Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313

Meld asseblief in u aansoek:           
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook die predikant se kontakbesonderhede.

Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

Daar sal van die kandidate sal verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

 
..................................................................................................
   
   

Algemene navrae kan gerig word aan Lucia van Wyk (012 993 4423
of 071 896 1323)
of stuur ‘n CV aan lucia@bcvo.co.za

 
..................................................................................................
   

 

 

 

 

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste