TuisbladsyWie is onsPersoneelKontak onsNuusgebeureLys van skoleDokumenteVraestelleEksamenuitslaeFoto albumKalenderNuusbriewePoste beskikbaarTeken in

Webjoernaal

 

 

 

 

 


POSTE BESKIKBAAR

   
Skool
Poste
   

CVO Skool Carolina

CVO Skool Carolina

Die volgende poste is beskikbaar by CVO Carolina

 
1.  Pos 1 (Pos aanvaarding – 1 Julie 2015)
     EBW – Graad 7 tot 9. Rekeningkunde – Graad 8 en 9.                                              Lewenswetenskap – Graad 10 tot 12.
 
2.  Pos 2 (Pos aanvaarding – 1 Mei 2015)
     Engels – Graad 4 tot 9. CLO – Graad 4, 8 en 9.
     Geskiedienis –  Graad 7
 
3.  Pos 3 (Pos onmiddellik beskikbaar)  - Graad 2
 
4.  Graad 7-9   EBW

5.  Graad 8-11   Rekeningkunde

6.  Graad 10-11  Lewenswetenskap en Besigheidstudies
 
Vereistes vir alle poste:
1.  Beskik oor die nodige kwalifikasies en ervaring  (SACE                                        registrasie).
2.  Goeie menseverhoudings.
3.  Georganiseerd.
4.  Moet onder druk en in ‘n span kan werk.
5.  Rekenaarvaardig.
 
Gewaarmerkte dokumentasie:
1.  Getuigskrif vanaf predikant en vorige werkgewers.
2.  CV met ten minste 3 verwysings.
3.  Kwalifikasies.
4.  SACE sertifikaat.
 
Alle dokumentasie en navrae kan aan die Skoolhoof, mnr Hansie Koekemoer gerig word by: Epos – hansie.koekemoer@gmail.com
Selfoon – 0832525316
 
..................................................................................................
   
   

ORANIA

CVO SKOOL ORANIA

POSTE

Afrikaans Gr. 4 - 6

Pos aanvaarding 1 Julie 2015 of so gou moontlik

·       Lewenswetenskap Gr. 10 – 12

Pos aanvaarding 1 Mei 2015

        E-POS:  skoolhoof@oraniacvo.co.za

        NAVRAE: 0834071440

 
..................................................................................................
   
   

Lichtenburg

VAKATURE:

CVO – Skool Lichtenburg

Beskik tans oor die volgende poste : 

                          1.  CLO Gr. 10 – 12

                               Verbruikerstudies Gr. 10 – 12

                                Gasvryheidstudies Gr. 7 – 9

                           2.   Tegnologie  Gr. 7 – 9

                                  Natuurwetenskap Gr. 4 – 5

                                  Wiskunde Gr. 4

 

CV kan gefaks word aan 018 632 3500

OF

Ge – epos word aan hoofcvoltx@nwisp.co.za

 

Kandidate moet:

1)        Moet voldoen aan toelatingsbeleid van die Skool / BCVO

2)       Nodige onderwys kwalifikasie beskik

3)       Moet geregistreer wees by SACE

 
..................................................................................................
   
   

Vryburg CVO Skool

CVO Skool Vryburg

Graad 2 - 3 Onderwys pos onmiddellik beskikbaar

Rig aansoeke so spoedig moontlik aan:

Mnr Pieter Breytenbach

pmbjnr@gmail.com

cvovryburg@telkomsa.net

 
..................................................................................................
   
   

Waterberg

Skoolhoof vir CVO Waterberg Hoërskool

Vereistes: 

·        Goeie menseverhoudings

·        Georganiseerd

·        Moet druk kan hanteer

·        Voldoende ervaring

·        Besit die nodige onderwyskwalifikasies (SACE geregistreer)

·        Beskikbaar om diens te aanvaar na aanstelling (so spoedig moontlik)

 

E-pos volledige CV's na hoof@waterbergskool.co.za

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg beskik oor die volgende vakante poste:

SKOOLHOOF

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

·         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant

·         Die nodige kwalifikasie en ondervinding

Orion Theron – 082 806 5885 oriontheron@gmail.com (Voorsitter)
Koos Steyn – 084 616 2958 koos.steyn@yahoo.com (Ondervoorsitter)
Kantoor 076 240 8333 admin1cvozpb@xpress.co.za / admincvozpb@xpress.co.za

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van ZCVO direksie: Orion Theron 082 806 5885

Stuur asb u volledige CV per e-pos aan oriontheron@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

BCVO Kantoor

Die volgende vakante poste is in die BCVO Kantoor beskikbaar:

Voltydse Onderrigadviseurs:

Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap

Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering

Vereistes:      
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

 Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.      

Aansoeke:      Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of faks aan:

Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313

Meld asseblief in u aansoek:           
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook die predikant se kontakbesonderhede.

Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

Daar sal van die kandidate sal verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

 
..................................................................................................
   
   

Algemene navrae kan gerig word aan Lucia van Wyk (012 993 4423
of 071 896 1323)
of stuur ‘n CV aan lucia@bcvo.co.za

 
..................................................................................................
   

 

 

 

 

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste