TuisbladsyWie is onsPersoneelKontak onsNuusgebeureLys van skoleDokumenteVraestelleEksamenuitslaeFoto albumKalenderNuusbriewePoste beskikbaarTeken in

Webjoernaal

 

 

 

 

 


POSTE BESKIKBAAR

   
Skool
Poste
   

Gromar

Cvo Gromar Skool

 

VAKANTE POSTE TE CVO GROMAR:

Die onderstaande poste is vakant by Gromar. Indien u weet van ‘n persoon of persone wat sou belangstel, kan u die inligting aan hulle bekend maak.

1. Seunskoshuis: Koshuisvader- en moederpos
2. Babaklaspos
3. Laerskoolpos
4. Hoërskool Fisiese Wetenskappos
5. Bemarkingsbestuurderpos

Alle aansoeke, asook u volledige lewensskets (CV) moet aan die Hoof, CVO Gromar Privaatskool gerig word, insluitend ‘n getuigskrif van u predikant. Die posadres is: Posbus 888, Groblersdal, 0470. Salarisse is onderhandelbaar.

Aansoeke sluit : 21 November 2014
Diensaanvaarding: 13 Januarie 2015
Vir enige navrae kan die Skoolhoof gekontak word.

013-262 5419
hoofcvogromar@telkomsa.net
 
..................................................................................................
   
   

MIDDELBURG

Middelburg Privaatskool vir CVO beskik
tans oor vakante poste.
 
RTT / EBW
 
Vereiste:
* Graad 10 - 12 RTT
* Graad 7-9 EBW
* Betrokke by kultuuraktiwiteite
* SACE sertifikaat ‘n vereiste
* Diens aanvaar: 14 Januarie 2015
 
 
E-pos CV aan Hoof by:
middelburgcvo@telkomsa.net
 
..................................................................................................
   
   

ORANIA

CVO SKOOL - ORANIA

POSTE BESKIKBAAR:

·       Kleuters (3-5 jaar) - Permanent

Pos aanvaarding 1 Januarie 2015

·       Lewenswetenskap Gr. 10 – 12 - Tydelik

Pos aanvaarding 1 Januarie 2015

Ons soek goeie, ervare onderwysers vir die volgende twee spesialisonderwysposte vir 2015:

 

·       Wiskunde Graad 10 -12

·       Fisiese Wetenskap Graad 10- 12

 

Die geskikte kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

·       Kandidate moet oor die nodige tersiêre kwalifikasies beskik

·       Ervaring in bogenoemde vakke is ‘n vereiste

·       Kandidate moet bereid wees om ‘n 3 jaar kontrak te teken

·       ‘n Vergoedingspakket kan met die suksesvolle kandidate onderhandel word

 

Datum vir posaanvaarding:1 Januarie 2015 ( onderhandelbaar).

 

       E-POS:  admin@oraniacvo.co.za

        FAKS:053-2070238

        NAVRAE: 0834071440

 
..................................................................................................
   
   

HOEVELDRIF

Privaatskool Hoëveldrif vir

Christelik Gereformeerde Volkseie Onderwys

 

Poste beskikbaar:

 

Gr. 0 Onderwyseres:

Moet ondervinding hê in

Pre-Primêr en/of Grondslag Fase

 

Junior Primêr Onderwyseres:

Ondervinding in Grondslag Fase en geregistreer by SACE verpligtend

 

Navrae:

Skool Sekretaresse:  074 174 5602

Faks verkorte CV aan:

 Skool Sekretaresse:  086 559 8743

 
..................................................................................................
   
   

Volkskool Brakpan

Volkskool Brakpan beskik oor die volgende vakante poste:

SKOOLHOOF:

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant.            Die nodige kwalifikasie en ondervinding.

ONDERWYSPOSTE:

Afrikaans en Engels Gr 10 tot 12.

Bybel, CLO, Besigheidstudie, Engels en Kuns en Kultuur Gr 8 tot 9.

Alle aansoeke na voorsitter@volkskoolbrakpan.co.za

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg beskik oor die volgende vakante poste:

SKOOLHOOF

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

·         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant

·         Die nodige kwalifikasie en ondervinding

·         Beskikbaar wees vanaf Januarie 2015

Die pos is beskikbaar vanaf 1 Oktober 2014 – indien die suksesvolle kandidaat egter eers vanaf Januarie 2015 beskikbaar is, is dit in orde.

VAKANTE POSTE 2015

Graad 10 – 12
Toerisme 
Afrikaans 
Engels 
Geografie 
Besigheidstudie 
Lewensoriëntering 
Rekeningkunde

Graad 7 - 9
EBW - (Besigheidstudie en Rekeningkunde) 
Fisiese Wetenskap
Lewensoriëntering

 Graad 5 – 12  -  Engels


Stuur asb alle CV's na die volgende kontakpersone.

Vir enige navrae kontak gerus die waarnemende Skoolhoof Mev. Jonelle Booysen by die skoolkantoor tussen 8 -12 uur Maandae tot Vrydae.

Orion Theron – 082 806 5885 oriontheron@gmail.com (Voorsitter)
Koos Steyn – 084 616 2958 koos.steyn@yahoo.com (Ondervoorsitter)
Kantoor 076 240 8333 admin1cvozpb@xpress.co.za / admincvozpb@xpress.co.za

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van ZCVO direksie: Orion Theron 082 806 5885

Stuur asb u volledige CV per e-pos aan oriontheron@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

CVO Kalahari

Die volgende poste is vakant:

POSTE IS BESKIKBAAR IN ALLE FASES !

VAKRIGTINGS WAT VOORKEUR SAL ONTVANG IS:

·       Tale (Afrikaans en Engels)

·       Wiskunde

·       Fisiese wetenskap

·       Lewenswetenskappe

·       Besigheidstudies

·       Landbouwetenskappe

·       Verbruikerstudie

·       Rekeningkunde

·       Graad R

 

Stuur asb. ʼn CV aan  Die Skoolhoof by cvokalahari@yahoo.comof kontak ons direk by 053 331 0766

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Carolina

CVO Skool Carolina het die volgende vakante pos:

SKOOLHOOF

(Sal ook verantwoordelik wees vir vakonderrig)

1.       Vereistes:

                                 a. Akademies

 i.    Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

b.    Werksondervinding

 i.    Ondervinding in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos.

ii.    Meld ervaring in vakonderrig, noem al die vakke

iii.    Ondervinding in afstandsleer sal in kandidaat se guns tel

iv.    Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste

v.    Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder
      druk te kan funksioneer

vi.   Goeie bestuursvaardighede,leierseienskappe en
       uitstekende menseverhoudings

c.    SACE geregistreer wees

d.    Buitemuurse aktiwiteite

e.    Kerkverband en Gemeente waar u inskakel,
       asook die predikant se kontakbesonderhede.

f.     Ten minste 3 opvolgbare werksverwante      
        referente wat u aansoek ondersteun

g.    Daar sal van die kandidate verwag word om
        psigometriese en/of profieltoetse af te lê

h.    Beskikbaar wees vanaf Januarie 2015 –
       Onderhoude sal reeds in Oktober 2014
       gevoer word.
 

2.       Navrae: 017 843 2749, 017 843 3032 en 082 925 3636

3.       Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of
           faks aan:

Die Direksie: CVO-Skool Carolina (robertwstoltz@gmail.com),

Faks nr.:086 241 1224

 
..................................................................................................
   
   

Eendracht Volkskool Heilbron

Eendracht Volkskool Heilbron het die volgende vakante poste:

Rekeningkunde

Hulpklas Gr 1 - 3 

Posaanvaarding:  So gou as moontlik

Stuur u CV aan:

admin@cvoheilbron.co.za  OF  hoof@cvoheilbron.co.za

Vir navrae: 058 853 0099

 
..................................................................................................
   
   

Privaatskool Amajuba

Die volgende vakature bestaan:

Hoofpos te Privaatskool Amajuba CVO (Volksrust)

 

Die volgende word vereis:

  • SACE-registrasie
  • Gereformeerde kerkverbande
  • Ideale pos vir afgetrede persone in geskiedenisryke dorp.

Besoek gerus Privaatskool Amajuba op Facebook.

Stuur u CV aan:

cvoamajuba@telkomsa.net OF Posbus 67; Volksrust; 2470

Alle navrae sal per epos beantwoord word.

 
..................................................................................................
   
   

BCVO Kantoor

Die volgende vakante poste is in die BCVO Kantoor beskikbaar:

Voltydse Onderrigadviseurs:

Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap

Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering

Vereistes:      
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

 Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.      

Aansoeke:      Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of faks aan:

Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313

Meld asseblief in u aansoek:           
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook die predikant se kontakbesonderhede.

Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

Daar sal van die kandidate sal verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

 
..................................................................................................
   
   

Algemene navrae kan gerig word aan Lucia van Wyk (012 993 4423
of 071 896 1323)
of stuur ‘n CV aan lucia@bcvo.co.za

 
..................................................................................................
   

 

 

 

 

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste