TuisbladsyWie is onsPersoneelKontak onsNuusgebeureLys van skoleDokumenteVraestelleEksamenuitslaeFoto albumKalenderNuusbriewePoste beskikbaarTeken in

Webjoernaal

 

 

 

 

 


POSTE BESKIKBAAR

   
Skool
Poste
   

CVO Skool Zoutpansberg

CVO Skool Zoutpansberg beskik oor die volgende vakante pos:

SKOOLHOOF

Die geskikte persoon moet voldoen aan:

 

·         BCVO lidmaatskap – wat insluit ’n getuigskrif van u predikant

·         Die nodige kwalifikasie en ondervinding

·         Beskikbaar wees vanaf Januarie 2015

 

Die pos is beskikbaar vanaf 1 Oktober 2014 – indien die suksesvolle kandidaat egter eers vanaf Januarie 2015 beskikbaar is, is dit in orde.

 

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van ZCVO direksie: Orion Theron 082 806 5885

 

Stuur asb u volledige CV per e-pos aan oriontheron@gmail.com

 
..................................................................................................
   
   

CVO Kalahari

Die volgende poste is vakant:

POSTE IS BESKIKBAAR IN ALLE FASES !

VAKRIGTINGS WAT VOORKEUR SAL ONTVANG IS:

·       Tale (Afrikaans en Engels)

·       Wiskunde

·       Fisiese wetenskap

·       Lewenswetenskappe

·       Besigheidstudies

·       Landbouwetenskappe

·       Verbruikerstudie

·       Rekeningkunde

·       Graad R

 

Stuur asb. ʼn CV aan  Die Skoolhoof by cvokalahari@yahoo.comof kontak ons direk by 053 331 0766

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Carolina

CVO Skool Carolina het die volgende vakante pos:

SKOOLHOOF

(Sal ook verantwoordelik wees vir vakonderrig)

1.       Vereistes:

                                 a. Akademies

 i.    Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

b.    Werksondervinding

 i.    Ondervinding in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos.

ii.    Meld ervaring in vakonderrig, noem al die vakke

iii.    Ondervinding in afstandsleer sal in kandidaat se guns tel

iv.    Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste

v.    Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder
      druk te kan funksioneer

vi.   Goeie bestuursvaardighede,leierseienskappe en
       uitstekende menseverhoudings

c.    SACE geregistreer wees

d.    Buitemuurse aktiwiteite

e.    Kerkverband en Gemeente waar u inskakel,
       asook die predikant se kontakbesonderhede.

f.     Ten minste 3 opvolgbare werksverwante      
        referente wat u aansoek ondersteun

g.    Daar sal van die kandidate verwag word om
        psigometriese en/of profieltoetse af te lê

h.    Beskikbaar wees vanaf Januarie 2015 –
       Onderhoude sal reeds in Oktober 2014
       gevoer word

i.     Sluitingsdatum: DV 29 September 2014 om
       12-uur

2.       Navrae: 017 843 2749, 017 843 3032 en 082 925 3636

3.       Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of
           faks aan:

Die Direksie: CVO-Skool Carolina (robertwstoltz@gmail.com),

Faks nr.:086 241 1224

 
..................................................................................................
   
   

CVO Skool Vivo

Die volgende onderwyspos is beskikbaar by CVO Skool Vivo:

Afrikaans - Eerste Taal   Gr 4 – 7     

Aanvangsdatum: 1 Oktober 2014

Pos vereistes:

* Onderwys kwalifikasie & ondervinding in vak en Senior fase

* Buitemuurse aktiwiteite word sterk aanbeveel.

* SACE geregistreer

• Lidmaat van een van die APK &   Drie Susterskerke.

• Onlangse getuigskrifte van u Predikant.

• Sperdatum vir aansoeke is 29 Aug 2014

• Stuur CV's na vivofinansies@xnets.co.za.

  Faks : 0866 524 509

 
..................................................................................................
   
   

CVO Ventersdorp

CVO Ventersdorp het ‘n vakante hoofpos (ook verantwoordelik vir Lewenswetenskap Gr 10-12)

 

1.       Die geskikte persoon moet onder andere:

a.       SACE geregistreer wees,

b.      Oor die nodige kwalifikasies en ondervinding beskik; 

c.      Getuigskrif van u plaaslike predikant

d.      Beskikbaar wees vanaf Januarie 2015

 

2.       Navrae: 018 011 0325

3.       Stuur CV’s aan: cvo.vsd@truenw.co.za

 
..................................................................................................
   
   

Eendracht Volkskool Heilbron

Eendracht Volkskool Heilbron het die volgende vakante poste:

Rekeningkunde

Hulpklas Gr 1 - 3 

Posaanvaarding:  So gou as moontlik

Stuur u CV aan:

admin@cvoheilbron.co.za  OF  hoof@cvoheilbron.co.za

Vir navrae: 058 853 0099

 
..................................................................................................
   
   

Privaatskool Amajuba

Die volgende vakature bestaan:

Hoofpos te Privaatskool Amajuba CVO (Volksrust)

 

Die volgende word vereis:

  • SACE-registrasie
  • Gereformeerde kerkverbande
  • Ideale pos vir afgetrede persone in geskiedenisryke dorp.

Besoek gerus Privaatskool Amajuba op Facebook.

Stuur u CV aan:

cvoamajuba@telkomsa.net OF Posbus 67; Volksrust; 2470

Alle navrae sal per epos beantwoord word.

 
..................................................................................................
   
   

BCVO Kantoor

Die volgende vakante poste is in die BCVO Kantoor beskikbaar:

Voltydse Onderrigadviseurs:

Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap

Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering

Vereistes:      
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.

Werksondervinding:   Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.

Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.

 Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te evalueer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.

Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.      

Aansoeke:      Stuur u volledige CV en aansoekbrief per elektroniese pos of faks aan:

Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313

 Sluitingsdatum: DV 3 Oktober 2014 

Meld asseblief in u aansoek:           
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook die predikant se kontakbesonderhede.

Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

Daar sal van die kandidate sal verwag word om psigometriese toetse af te lê. 

 
..................................................................................................
   
   

Algemene navrae kan gerig word aan Lucia van Wyk (012 993 4423
of 071 896 1323)
of stuur ‘n CV aan lucia@bcvo.co.za

 
..................................................................................................
   

 

 

 

 

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste