skip to Main Content

Nuusflits 6 van 2017 – Matriek

Louis Cloete is ʼn oudleerlinge van CVO Pretoria. Hy was BCVO se beste kandidaat.
Sien artikel uit APK Jeug Boodskapper van Mei 2017 Nr. 1

Oud-leerling gee raad deur Louis Cloete

Matrikulante weet seker teen hierdie tyd dat matriek ’n bietjie

anders as vorige jare is. Jy het meer werk en minder tyd daarvoor

as ooit tevore! Hierdie artikel probeer jou raad gee om die

aanpassing te maak en te presteer ten spyte van die uitdagings.

Eerstens moet ons weet wat is ons motivering en standaard vir

prestasie. Aangesien ons glo dat die Bybel ons lewens op elke

terrein moet rig, vind ons die antwoord daar.

God se eer eerste

Die Bybel is duidelik dat ALLES wat ons doen, tot eer

van die Here moet strek (1 Kor. 10:31; Rom. 12:1).

Selfs om te werk vir prestasie moet dus tot God se eer

en verheerliking strek. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is baie

maklik om jou eie beuel te blaas. Juis daarom moet ons

bid vir God se hulp om nederig te bly.

God sien die hart

Mense sien wat voor oë is, maar God sien die hart aan

(1 Sam. 16:7). Prestasie word dus nie aan die aantal

onderskeidings gemeet nie, maar aan die gesindheid

van jou hart. Het jy werklik alles gegee tot eer van die

Here? Dan het jy beter presteer as daardie ander ou

wat beter punte behaal het sonder om God se eer

te soek.

Heilig die rusdag

God eis dat ons in ses dae al ons werk moet doen en

die sewende dag rus. Dit word ongelukkig deur baie

skoolkinders geïgnoreer. Hoekom is dit so belangrik?

Eerstens staan werk dikwels in die pad van alles wat

ons op ’n Sondag móét doen. Gaan lees maar wat sê

die Heidelbergse Kategismus in Sondag 38. Jy sal sien

dat as jy alles doen wat die Bybel sê jy op die rusdag

moet doen, jy nie tyd gaan hê vir werk nie en andersom.

Beplan dus só dat al jou werk teen Saterdagaand

klaar is.

Tweedens rus jy dan voor die volgende week begin.

Om die Sondag nie eens aan jou werk te dink nie,

maak jou uitgerus en vars vir die volgende week se werk.

Jy kan dan beter konsentreer en inneem by die skool.

As ons Skepper weet God dat ons elke sewende dag ’n

blaaskans nodig het! (Terloops: sorg ook dat jy genoeg

slaap; veral voor toetse en eksamens.)

Doen dinge

Moenie ophou met buitemuurse bedrywighede in matriek

nie. Wat jy buitemuurs op skool gedoen het, tel punte in

die keuring vir sommige kursusse. Dit is in elk geval baie

vervelig en onproduktief om net agter die boeke te sit.

Gaan skep af en toe asem met ’n lekker aktiwiteit!

Verstaan nou mooi …

Doen moeite om jou werk te verstaan. “Redeneer” met

jouself totdat dit 100% sin maak. Iets wat help daarmee,

is om iets interessant uit nuwe werk vir iemand te vertel.

Doen altyd jou huiswerk, want dit help jou om jou werk

beter te verstaan en te onthou.

Geniet dit!

Moenie skool as ’n straf sien nie. Leer daaruit iets

interessants oor die wêreld waarin ons woon of die tale

wat ons praat. Jy sal sien: dan onthou jy dit sommer ook

makliker en langer!

Back To Top