skip to Main Content

Nuusflits 5 van 2017

Jeuguitruil na Duitsland Junie 2017
Op versoek van ouers het BCVO begin om ‘n jeuguitruilprogram na Duitsland te ondersoek. Die doel met so ‘n program
is om belangstellende gesinne en hulle kinders blootstelling te gee aan ‘n verrykende kulturele en intellektuele uitruilpropgram. Daar was besluit om die  uitruilprogram te doen deur ‘n gevestigde organisasie met goeie ervaring in hierdie verband,naamlik ‘Friends of South Africa’ of FSA (Freundeskreis für Südafrika).
Ses van ons graad 10 en graad 11 leerlinge het aansoek gedoen uit 75 aansoeke landwyd. Die keuringsproses is streng en leerlinge moet vooraf deelneem aan verskeie opdragte om hul geskiktheid te toets. Die goeie nuus is al ses leerlinge is gekeur en gaan die Junie vakansie na Duitsland om daar saam met ‘n Duitse gesin te woon en skool te gaan.Twee van ons CVO leerlinge het saam tweede plekke behaal uit die 75 aansoekers landwyd. Ons hartlike gelukwense aan die volgende leerlinge:
Naam Van Doopname Gr Skool Dorp Nasionaal
Marna Ernst Margaretha Susanna 11 Privaatskool Hoëveldrif vir CVO Bethal 2
Carla Lottering Carla 10 CVO Vivo Skool Vivo 2
Anelga Steyn Anelga 10 CVO Vivo Skool Vivo 9
Marizane Laufs Marizane 11 CVO Skool Lichtenburg Lichtenburg 37
Elsje Smit Elsje 10 CVO Gromar Privaat Skool Groblersdal 52
Tersia-Mari Eksteen Tersia-Mari 10 CVO Gromar Privaat Skool Groblersdal 53
BCVO is trots op al ses leerlinge en weet hulle sal ware ambassadeurs wees vir hulle gesinne, hul CVO Skole en Suid-Afrika. Hartlik geluk aan die ouers en skole van deelnemende leerlinge.
Back To Top