skip to Main Content

Lydenburg Akademie vir C.V.O – Skoolhoof

Lydenburg Akademie vir C.V.O beskik oor ‘n vakante Skoolhoofpos vir vulling soos hieronder aangedui. Lydenburg Akademie vir C.V.O is ‘n privaatskool wat vanuit ‘n Calivinisties-Gereformeerde benadering onderrig aan leerlinge verskaf. Die skool se voertaal is Afrikaans, die leerplan wat gevolg word voldoen aan die Kurrikulum Assesserings Verklaring, die skool skryf die IEB-matriekeksamen in Afrikaans en die skool is ten volle geakkrediteer by Umalusi.

 1. Posvereistes:
  Onderwys-gegradueerd.
  Ten minste 10 jaar onderwyservaring.
  Bestuurservaring in die onderwys sal ‘n aanbeveling wees.
  Geregisteer by SARO as Onderwyser.
  Lid van een van die 4 Gereformeerde Kerke.
 2. Diensaanvaarding:
  Onderhandelbaar.
 3. Aansoek vereistes:
  Verklaring van Voorneme.
  Volledige Curriculum Vitae.
  Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate.
  Getuigskrif van huidige Leraar.
  Bereidheid om psigometriese toetse af te lê.
 4. Sluitingsdatum vir aansoeke:
  Vrydag 31 Oktober 2019
 5. Aansoek adres:
  cvo@lantic.net
 6. Navrae:
  Mnr AJ Kruger  (Voorsitter Opvoedingsraad) – 0847744010
Back To Top