skip to Main Content

CVO Marmer

Die volgende sal in u guns tel:

Onderwyservaring in die grondslagfase en veral by Gr. 2
Vereistes:

  • Onderwysgraad of HOD
  • Registrasie by SACE (SARO) is verpligtend
  • Moet voldoen aan waardestelsel van die BCVO
  • ‘n Meelewende lid van een van die vier susterskerke met ‘n getuigskrif van die Predikant.

Stuur u CV na E-pos: marmer@lantic.net

Kontak: Mnr. Bossie Boshof (Skoolhoof) by 082 789 1622 of Mnr. Johan Goosen (OR Voorsitter) by 072 425 4999 vir meer besonderhede.

Sluitingsdatum: Maandag 19 Maart om 12:00
Intreedatum: 9 April 2018

Indien u nie gekontak word voor 23 Maart 2018 nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Back To Top