skip to Main Content

CVO Marmer Vakante Onderwyspos

Senior Primêre Fase

Onderrig in die volgende vakke sal in u guns tel:
• Natuurwetenskap: Gr. 4—Gr. 6
• Geskiedenis: Gr.4—Gr.7
• Christelike Lewensoriëntering en Bybelonderrig

Vereistes:

• Onderwysgraad of HOD
• Registrasie by SACE (SARO) is verpligtend
• Moet voldoen aan waardestelsel van die BCVO
• ‘n Meelewende lid van een van die vier susterskerke met ‘n getuigskrif van die Predikant.

Stuur u CV na E-pos: marmer@lantic.net
Kontak: Mnr. Bossie Boshoff ( Skoolhoof) by 082 789 1622 of
Mnr. Diederik Beyers( OR Voorsitter) by 082 789 1982 vir meer besonderhede.

Sluitingsdatum: Maandag 4 November 2019 om 10:00.
Intreedatum: 2 Januarie 2020

Indien u nie gekontak word voor 6 Desember 2019 nie, kan u aan-vaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Back To Top