skip to Main Content

CVO Kalahari Olifantshoek

CVO KALAHARI AKADEMIESE HOËRSKOOL
Plaas Neylan, Olifantshoek, Tel 053 3310 766
Die volgende vakante poste is beskibaar:
  1. Pos as skoolhoof vanaf 2018
  2. Graad 7-9: Natuurwetenskap, EBW (onmiddellik)
  3. Gr 10-12 : Afrikaans, Engels, Wiskunde, Fisiese wetenskap,
  4. Lewenswetenskap, Rekeningkunde (vanaf 2018)
  5. Gr R gekwalifiseerde Graad R onderwyser (onmiddellik)
Vereistes vir die poste:
  • Toepaslike Onderwyskwalifikasie
  • SARO geregistreer
  • Getuigskrif van predikant
  • Stuur asb volledige CV’s na:  cvokalahari@yahoo.com
Daar kan van kandidaat verwag word om psigometriese toetse of profieltoetse af te lê.

Leave a Reply

Back To Top